Ny næstformand

Så har bestyrelses haft sit første møde efter generalforsmalingen hvor vi blandt andet har konstitueret os.Ny næstformand bl... Læs mere
Husk at bruge sommerbussen…

Husk at bruge sommerbussen…

Det er GRATIS at bruge sommerbussen, f.eks. til en udflugt til Marielyst.Brug sommerbussen… Læs mere

Nyt fra formanden

Er også tilsendt alle medlemmer på mail, har du ikke modtaget den så er det fordi vi ikke har en mail på jeres grund, så... Læs mere

Årsmøde i digelaget

Kære alleHusk at der årsmøde i digelaget søndag d. 16. Juni på Højskolen i Marielysthttps://www.detfalsterskedi... Læs mere

GRATIS BUS

Bus 743 Gedser - Gedesby - Skelby - Marielyst og retur Køre i perioden fra 01.07.2024 - 09.08.2024Det er gratis at benytte linje 743 Læs mere

indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmerGedesby Østre Strand Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling lørdag, d. 1/6 2024 kl. 10.00 – 12.0... Læs mere

Tørlægningen af Bøtø Nor

https://www.dettabteland.dk/lollandfalstermoen/boetoe.pdf Læs mere

Digelaget afholder vigtigt møde

https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis?id=b7b4ff4d-1326-4356-8e14-28b1b5834d9a&punktid=6e040c3e-44e4-4ecd-b9ce-08b3c470d7ee Læs mere

Stormfloden

Stormfloden ramte os desværre og det gav meget affald på strand og klit. Rigtig mange har samlet på stranden og digelaget fjerner l&... Læs mere

1. Pladsen gik til Gedesby Strand

Gedesby Strand blev Lolland Falsters bedste badestrand afstemt ved Folketidendes læsere lige over Marielyst.Du kan læse artiklen på ... Læs mere

Gratis sommerbus

Bus 743 køre gratis mellem Gedser - Gedesby - Marielyst fra den 26/6 til den 4/8 i 2023. Læs mere

Lokalplan 208

25. maj 2023 er lokalplan 208 vedtaget. Læs mere

Bøtø Nor

Landvindingslaget Bøtø Nor afholder generalforsamling den 22. Juni kl. 16.00, døren åbnes kl. 15.30. Møllesøv... Læs mere
Sandfodring færdig

Sandfodring færdig

Læs mere

Sandfodring

SandfodringSandfodring starter i området Elkenøre og slut i området Gedesby Strand/Birkemose. 400m nord for Sortevej og 300m n... Læs mere
Kystnære vindmøller

Kystnære vindmøller

Der er planer om store kystnære vindmøller ved Gedesby Strand. Disse vindmøller blev først søgt opstillet Kystn&aeli;... Læs mere

Dato for høringssvar lokalplan 208

Nyt lokalplanforslag, Holmevej 9 og 11Sidste frist for høringssvar er 31.januar 2023.https://www.guldborgsund.dk/hoeringer/2022/hoering-lokalpl... Læs mere

Lokalplan 208

Der er igår den 21/11 vedtaget en ny høring vdr. arealerne Holmevej.  https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis?id=1f2a4050-cb5c-4cdc-... Læs mere

Invitation fra Bøtø Nor Pumpestation

Bøtø Nor Pumpestation 1.pdf Læs mere

Dagsorden om lokalplan 208

111.BESLUTNINGSSAG: IGANGSÆTTELSE AF ÆNDRET FORSLAG TIL LOKALPLAN 208 FORKOBBELSØLEJRENTeknik, Klima og Miljøudvalget den 23... Læs mere

LOKALPLAN 208, AFGØRELSES TIDSPUNKTER

Afgørelsen bliver truffet i Teknik, klima og miljøudvalget den.23/8, derefter i økonomiudvalget den 5. september og til sidst i b... Læs mere

Generalforsamling

Den 30. juli kl. 10.00 er der generalforsamling i Medborgerhuset Fremtiden Krogedevej 2, 4874 Gedser. Læs mere

Sommerbus kører igen GRATIS

køreplan.pdf Læs mere

Åbent for alle BORGERMØDE

Ny lokalplan vil blive diskuteret på borgermødet onsdag den 2. marts kl. 17.00 i forsamlingshuset landsbyen i Gedesby.Guldborgsund kommun... Læs mere

Arbejder på digekronen

Arbejdet med den nye belægning på digekronen  udføres i første halvår 2022Kørsel vil være Kobbels&os;... Læs mere

NY LOKALPLAN SENDT I HØRING

Udseendelse-af-Lokalplan-og-kommuneplantillæg Lokalplan sendt i 4 ugers høring for Holmevej 9 - 11 Læs mere
SÅ MEGET FYLDER HUSENE I NY LOKALPLAN 208

SÅ MEGET FYLDER HUSENE I NY LOKALPLAN 208

Bestyrelsen arbejder stadig imod.       Denne beregning viser, at de nye huse vil få en volumen der er 4 gange større end den nuvær... Læs mere

Feltet "kontakt os" er ude af drift.

Hjemmesiden står overfor en flytning hvor fejl og mangler derefter vil  blive rettet. Brug i stedet for, kontakt@goesg.dk Læs mere

Få styr på rabatten uden for din grund

Rabat arealer skal ifølge vedtægterne være slået. Rabat arealer uden for dit skel skal ifølge Guldborgsund kommune vejmyndighed være ryddet for ... Læs mere

BESKÆRING BESKÆRING

Nu er det tid til at beskære mod vej og sti. Husk at du også skal beskære ud til din bagside. Altså hele vejen rundt om din grund. Du skal beskær... Læs mere

Udsættelse af ny asfalt på de kommunale veje

Asfalteringen af de kommunale veje er udsat på grund af arbejdet på diget i oktober og den meget tunge trafik der følger med. Læs mere

SE PROJEKTBESKRIVELSEN for Holmevej og Vendersvej

Bestyrelsen er i besiddelse af projektbeskrivelsen som blev godkendt af byrådet. Ud fra den bliver den nye mulige lokalplan udarbejdet. Projektbeskri... Læs mere

Overvågningskamera, en besked fra politiet

Foreningen har modtaget en mail med nedenstående oplysning. Vi skriver til dig for at fortælle, at det nu er blevet obligatorisk at registrere sit ... Læs mere

Nyt asfalt på de kommunale veje

Vi er glade og ser frem til, at de kommunale veje i foreningens område får et nyt lag asfalt Derefter vil vejene fremstå med nymalede hajtænder og... Læs mere

Vores veje

Reparation af huller samt ny profil på udvalgte veje er sat i gang, men desværre med stor forsinkelse, da Fibia ikke overholder aftalerne omkring re... Læs mere

Byråds referat 11/1 21. Kobbelsølejren

Punkt 29: Beslutningssag: Igangsættelse af lokalplan for sommerhuse ved Kobbelsølejren og kommuneplantillæg 19/29335 INDSTILLING Direktionen inds... Læs mere

Tilløb til ny lokalplan for området ved Kobbelsølejren i Gedesby Strand

Grundejerforeningens bestyrelse har sendt mail ud til medlemmerne med information om de indledende overvejelser, som Guldborgsund Kommune har om udvik... Læs mere

Information om fibernet (opdateret)

I forlængelse af indlægget om bredbånd (fibernet) af 9. september kan vi oplyse, at virksomheden bag det kommercielle projekt besluttet at etablere... Læs mere

Hjertestarter

Hjertestarter er placeret på Guldborgsund Kommunes offentlige toiletbygning Dillet 11a.         Læs mere

UDSAT generalforsamlingen UDSAT

Kære medlemmer GØSG’S generalforsamling den 10. oktober er udsat. Desværre ser bestyrelsen sig endnu engang nødsaget til at tage datoen for G... Læs mere

Beskæring ud til sti

Bestyrelsen gennemgår alle stier i området for at få et overblik over, hvor der er mangler. Alle grundejere, der har en matrikel ud til sti, skal e... Læs mere

GRATIS SOMMER BUS

Bestyrelsen er meget glade for at det lykkedes gennem et sammenarbejde med de øvrige langs kysten og en mobilitetsmedarbejder fra kommunen. Nu kan vi... Læs mere

Udsættelse af generalforsamling

På grund af den usikkerhed, vi desværre stadig lever i på grund af Covid 19, har bestyrelsen besluttet at flytte datoen for generalforsamlingen i G... Læs mere

Rensningsanlæg bliver fjernet

15. nov går MSE Entreprise igang med at skyde trykledningerne under marken på vej mod Gedser. Pumpestation / trykledning færdig          ... Læs mere

Rensningsanlæg bliver til pumper

  Opstart pumpestationer 02.10.2019  ( her vil der være grave aktivitet på renseanlægget. Jord bliver på anlæg og skal ikke køres væk ) ... Læs mere

Beskær din bagside og ud til sti.

Bestyrelsen er nu igang med forberedelserne til at se alle stierne efter i området. Stierne mellem husene og stierne ned til diget. Alle stier. Dem d... Læs mere

BESKÆR INDEN REGNINGEN KOMMER

Kommunen er igang med at uddele regninger til de grundejere, der har udhængende bevoksning ud over skel. Skynd dig at beskær, det gavner også foren... Læs mere

Trailer udlejning via medlemsportalen

Trailer kan lejes for 30 kr pr. dag. Er der problemer forbundet med reservation eller fejl på trailer ved afhentning, kan Lars træffes på mobil 401... Læs mere

Medlemsgrundlag

Som tidligere oplyst i formandens nyhedsbrev i november 2018 har bestyrelsen arbejdet med at fremskaffe dokumentation for medlemsgrundlaget for vores ... Læs mere