LOKALPLAN 208, AFGØRELSES TIDSPUNKTER

Afgørelsen bliver truffet i Teknik, klima og miljøudvalget den.23/8, derefter i økonomiudvalget den 5. september og til sidst i byrådet den 15. september.

Vi krydser fingre for en beslutning der støtter vores miljø i Gedesby Strand og ikke en afvikling.