Beskær din bagside og ud til sti.

Bestyrelsen er nu igang med forberedelserne til at se alle stierne efter i området. Stierne mellem husene og stierne ned til diget. Alle stier.

Dem der bor ud til en sti, skal huske på,  også at beskære indtil skel der og er der græs skal plæneklipperen også en tur derud.