Vedligeholdelse af veje og byggeri

Grundejer skal for egen regning udbedre skade på vej , der er fremkommet ved for eksempel byggeri.