Pejlevandsboring-Varslingssystem

Guldborgsund kommune orienterer om 4 pejlevandsboringer i det sydfalsterske område, som skal afdække grundvandsniveauet i området og samtidig fungere som varslingssystem i situationer med høj vandstand forud for udsigt til megen regn.

På nedenstående link (Hydrometri) kan du aktivere hjemmesiden, som er anført under billedet i artiklen.

Hydrometri