Nyt fra formanden

Er også tilsendt alle medlemmer på mail, har du ikke modtaget den så er det fordi vi ikke har en mail på jeres grund, så kontakt os på kontakt@goesg.dk


Kære medlemmer af GØSG

 

Tak for en god generalforsamling i lørdags d. 1. Juni.

 

Tak for valget til ny formand for foreningen, det er store sko jeg skal udfylde og jeg vil gøre det bedste sammen med den øvrige bestyrelse for at løfte opgaven.

 

Et par nedslag fra generalforsamlingen.

 

Der blev valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen, Mogens og Søren for 2 år og Niels for 1 år. Bestyrelsen består herefter af:

Formand René Rud Mikkelsen

Kasserer Anita Vind Petersen

Bestyrelsesmedlemmer

Mogens Heidtmann

Søren Frederiksen

Niels Philbert

Bestyrelsessuppleanter 

Per Grand

Alex Dreijer

Bestyrelsen mødes første gang 22. Juni. Hvor vi konstituere os med en næstformand og en sekretær.

  

På Generalforsamlingen 1. Juni 2024 foreslog bestyrelsen, at kontingentet blev hævet til 750 kr. Under generalforsamlingen foreslog et medlem imidlertid, at dette blev ændret til 1000 kr, som blev vedtaget med meget stort flertal. 
Samtidig blev det vedtaget at grundejerforeningen skal opkræve et beløb årligt på 10 kr. til drift af hjertestarteren. De 25 kr. der blev opkrævet i 2024 bortfalder samtidig. 
 
Dette betyder at der fra 1. Januar 2025 vil blive opkrævet 1010 kr.  i årligt kontingent til grundejerforeningen. Opkrævninger udsendes primo januar 2025 til betaling 1. februar 2025. I skal derfor ikke indbetale noget før den næste opkrævning kommer.


På generalforsamlingen blev det aftalt, at vi enten vedhæftede en fil med henvisning til den plan, som Guldborgsund Kommune har fået udarbejdet af firmaet Sweco benævnt "Helhedsplan for afvanding af Sydfalster" eller også et link til hvor man kan finde de.
Jeg har således både vedhæftet den og givet linket til hvor den finde på Guldborgsund Kommune. Sag nr. 169.

Referatet af generalforsamlingen og et nyt budget vil blive udsendt når det er godkendt i bestyrelsen.
 
 
Med håbet om at i alle får en god sommer i Gedesby Strand.
 
 
René Rud Mikkelsen
Formand