Hæk- og hegnsvedligeholdelse for den enkelte grundejer

Beskæring af hegns- og træbevoksning:

Refa instruks om adgangforhold

Kommunens krav til frihøjder: