Turist i området

Området i og omkring Gedesby, Gedesby Strand og sommerhusområdet byder på mange dejlige natur- og kulturoplevelser. Nedenfor er inspiration til ture i nærområdet såvel som gående, på cykel eller i bil, Turistinformation i nærområdet findes hos Købmandsgården i Gedser samt Marielyst turistbureau.

Ønsker I yderligere inspiration til naturoplevelser, ture eller andre oplevelser længere væk, så besøg turistkontoret i Nykøbing Falster.

Gedesby

Gedesby Mølle er Danmarks sydligste hollandske vindmølle - taget i brug den 16. december 1911 af Kristian Hansen.

Møllen ophørte med at køre ved vindkraft i 1947 og i 1957 begyndte den for alvor at forfalde indtil september 1985, hvor to mølle-entusiaster gik i gang med en storstilet aktion for at bevare Gedesby mølle. I første omgang så forsøget ud til at mislykkes. Sydfalster kommune ville ikke støtte projektet, daværende borgmester Otto Jensen væddede en kasse øl med formanden for det nystiftede Gedesby Møllelaug, Torben James Jensen, om at møllevingerne aldrig kom til at snurre igen. Den kasse øl er blevet afregnet! Inden møllelauget kastede sig ud i arbejdet, blev møllens ejer siden 1976, Arthur King, kontaktet - og der blev tinglyst en deklaration, så møllelauget har råderet over møllen plus et lille stykke jord rundt om. En masse lokale beboere gik ind i arbejdet og trak et stort læs med at tjene penge hjem til den omfattende istandsættelse. Det er gennem en helt utrolig indsats lykkedes at få møllen i køreklar stand igen, og den benyttes lejlighedsvist.

 

Gedesby Strand

Gedesby strand er en god og børnevenlig badestrand. Den 25 km lange hvide sandstrand med klitter på Falsters østkyst er kendt for det rene badevand, og er en af Danmarks fineste strande. Stranden er ideel for badning, solbadning, vandreture samt diverse strandaktiviteter. Der er fred og ro, god plads til alle og du kan være heldig, at finde rav langs falsters kyst.

Nudister / naturister henvises til den afmærkede fribadestrand ved Bøtø


 

Syd for Gedesby Strand:

Helt mod syd har vi Danmarks sydligste punkt ”Sydstenen”,

Gå en lille tur om Danmarks sydspids Gedser Odde. Naturen her er noget helt specielt.

Mod syd kan der være stille og roligt, mens stormen pisker 'lige om hjørnet', hvor havet er i fuld gang med at æde løs af lerklinten. Den barske sydspids står i skærende kontrast til den venlige og brede sandstrand kun få hundrede meter mod nord.

Efter du har rundet Odden så tag den første trappe op. Her står Sydstenen, mellem 2 bygninger, som markerer Danmarks sydligste punkt.

Sydstenen markerer Danmarks og dermed også Nordens sydligste punkt på Falsters sydspids, Gedser Odde. Sydstenen er en ca. 4 ton tung natursten og menes at være 1 millard år gammel. Den stammer fra Sverige, hvor den af ismasserne blev ført til Sydfalster for ca. 15.000 år siden.

I oktober 2012 blev Sydstenen flyttet til den nyrenoverede atriumgård, hvor den fremover vil befinde sig. Vejen ud til Sydstenen går forbi Gedser Fyr og ud til skrænten, hvor der er parkeringsplads. Derefter er der ca. 300 m til fods.

På Gedser Odde ligger en tidligere militærbygning, der har været anvendt til mandskabsbygning og lyttepost. Bygningen er nu renoveret til et udstillings- og foreningshus. Informationer på bygningens facader giver en introduktion til Gedser Oddes unikke natur, fugleliv, geologi, stedets historie og om havvindmøllerne.

Gedser Odde ligger på højde med Schleswig i Nordtyskland.

Til sydspidsen er koblet et enormt fugletræk. Ude over havet vil man i efteråret kunne se trækkende andefugle. Inde på Odden samler småfugle og rovfugle sig, før de trækker videre over havet. Året rundt er der mulighed for at finde fossiler, der er vasket ud af skrænterne.

 

”Det Sorte Museum”

– et lille, men spændende naturhistorisk museum i Gedser.

Museet viser fossiler, mineraler, bjergarter og rav med insekter, og viser dyrelivet fra de første spor fra orme og primitivt liv til de specialiserende og avancerede livsformer i dag.

Museet har også skiftende særudstillinger om geologiske perioder, bjergarter og lignende.


 

Gedser Remise

Bevaringsforeningen Gedser Remise ejer og står for driften af Gedser Remise.

Den ældste del af bygningerne er opført i 1886 og er efterfølgende tilbygget i 1905, 1915 og 1941. Alle bygningerne står stort set i sin oprindelige skikkelse og er under renovering i takt med foreningens økonomiske formåen ved bl. a. tilskud fra fonde m.v. Der er i alt 12 spor med plads til hver 2 enheder gammelt togmateriel, som er udlånt af 4 forskellige jernbaneklubber. Den ældste enhed – Gamle Gungner – er et damplokomotiv fra 1883 og resten daterer sig frem til 1956. Det nyeste er et køreklart motorvogstogsæt, som har gjort tjeneste ved de norske statsbaner og som senest har kørt som veterantog på Gedserbanen.
Kommandoposten fra filmen ”Olsenbanden på Sporet”, stod i mange år ubenyttet hen på DSB's areal i København og var planlagt til nedrivning, men siden flytningen i 2016 til Gedser Remise har "Det gule Palæ" fået en ny fremtid. Bygningen har nærmest haft ikon-status blandt Olsenbanden-fans. I efterårsferien er der sædvanligvis mulighed for en cykeltur på remisens nyrenoverede sporareal på remisens gamle skinnecykler.

Bestemt et besøg værd.

 

Gedser Vandtårn

Danmarks sydligste vandtårn med en storslået udsigt over færgehavn, by og omegne.

Der er mulighed for fine fotooptagelser.

Blev opført i 1912 og virkede frem til 1966, som et nødvendigt led i byens vandforsyning. I 1994 begyndte man en renovering af tårnet og besøgende kan nu komme op i tårnet og nyde udsigten over Gedser by, færgehavnen og den nærmeste omegn.

 

Nord for Gedesby Strand:

Nord for sommerhusområdet ligger Bøtø skov/plantage som indbyder til en dejlig skovtur. Området er centralt på fuglenes trækrute mellem Skandinavien og Mellemeuropa og har stor betydning for trækkende fugle, flagermus og sommerfugle. På grund af den sydlige placering og det særlige klima, findes der også en række sjældne arter.

I 2017 gik man igang med at skabe et  naturområde i den nordlige del, der grænser op til Bøtø. Det står nu færdigt med åbne overdrevsarealer, lysåben græsningsskov og urørt skov, hvor vilde heste er med til at holde skoven åben og sikre et varieret og spændende skovlandskab.

I området yngler der sjældne fuglearter såsom havørn, rødtoppet fuglekonge, sortstrubet bynkefugl og trane.

Området har også en helt særlig betydning for trækkende dagsommerfugle, og i lysningerne i skoven samt på diget mod Østersøen findes der forekomster af sjældne sommerfuglearter som fx den rødlistede spejlbredpande og sort ildfugl. I skoven findes der også en række plantearter, som er sjældne i regionen, bl.a. den fredede kongebregne.

 

Pumpe museum - Bøtø Nor