Trafik i området og hastighedsgrænser

Udfra skiltning må der køres 50 km/t på Kobbelsøvej og 30 km/t på alle stikveje. På stikveje med knust asfalt, kan det anbefales  at sætte hastigheden yderligere ned. En god fart er 15 km/t for at undgå støv.

Pas på der er en masse vildt i området og de kommer også ud på vejene.

Færdsel på diget, se skiltning.