Forebyggelse af vandskader ved oversvømmelse

Guldborgsund Kommune har udgivet en pjece med relevant baggrundsviden om håndtering af regn- og kloakvand og som redegør for,  hvordan du skal forholde dig i tilfælde af oversvømmelse eller forhøjet vandstand, som kan udgøre en trussel for din ejendom.

Du kan finde pjecen på dette link:

https://www.guldborgsundforsyning.dk/sites/default/files/mediearkiv/spildevand_pdf/sommerhus_spildevand.pdf