Rensningsanlæg bliver fjernet

15. nov går MSE Entreprise igang med at skyde trykledningerne under marken på vej mod Gedser.

Pumpestation / trykledning færdig                  03.03.2020.

Nedrivning af bygninger beton bassiner        02.10.2020.