SÅ MEGET FYLDER HUSENE I NY LOKALPLAN 208

Bestyrelsen arbejder stadig imod.

 

 

 

Denne beregning viser, at de nye huse vil få en volumen der er 4 gange større end den nuværende lokalplan, og 3,5 gange større end gennemsnittet for de huse der i forvejen er i Gedesby Strand.

Forskellige sommerhuse kontra ny bebyggelse i Kobbelsølejren, Holmevej 9 og 11.

Hus 1.

I gældende lokalplan 111 gives der bl.a. mulighed for opførelse 25 sommerhuse i 1½ etage med total bygningshøjde på 6,5 m og udført med symmetriske saddeltage og med en hældning mellem 45° og 50° og opført som rækkehuse (vejledende).

Dette vil for et sommerhus med etageareal på 95 m² med et 45° tag give følgende:

Længde: ca. 7,2 m

Dybde: ca. 8,1 m

Kiphøjde: 6,5 m

Facadehøjde: 3,0 m

Udbredelse/areal: ca. 58 m²      Volumen/rumfang: ca. 276 m³

 

Hus 2.

Et gennemsnitligt sommerhus i Gedesby har bebygget areal på ca. 85 m², med lave taghældninger på ca. 20° og facadehøjder på ca. 3,0 m og en totalhøjde på ca. 5,0 m, hvilket svarer til hvad Bygningsreglementet bestemmelser giver mulighed for.

Dette vil for et sommerhus i ét plan og med et etageareal på 85 m² give følgende:

Længde: 10,5 m

Dybde: 8,1 m

Kiphøjde: 5,0 m

Facadehøjde: 3,0 m

Udbredelse/areal: 85 m²                 Volumen/rumfang: 340 m³

 

Hus 3:

Et sommerhus på 150 m², der opfylder Bygningsreglementets bestemmelser om maksimale bygningshøjder på henholdsvis 5,0 m og 3,0 m og der i størrelse svarer til ejendomsudviklers ønske, give følgende:

Længde: 15,0 m

Dybde: 10,0 m

Facadehøjde: Henholdsvis 5,00 m og 3,0 m

Udbredelse/areal: 150 m²            Volumen/rumfang: 600 m³

 

Hus 4.

I forslag til Lokalplan nr. 208 giver denne mulighed for opførelse af 10 sommerhuse i 1½ etage og med en total bygningshøjde på 7,0 m udført som ”A-huse”, med en taghældning på indtil 30 grader. Tage skal gå ned til jorden. Maksimalt etageareal på 150 m².

Dette vil give et sommerhus med tag gående til jordniveau give følgende:

Længde: ca. 32,5 m

Dybde: ca. 10,4 m

Facadehøjde: 7,0 m

Udbredelse/areal: ca. 338 m   Volumen/rumfang: ca. 1183 m³