UDSAT generalforsamlingen UDSAT

Kære medlemmer

GØSG’S generalforsamling den 10. oktober er udsat.

Desværre ser bestyrelsen sig endnu engang nødsaget til at tage datoen for GØSG’s generalforsamling op til fornyet revision pga. Covid 19.
Vi har overvejet leje af en større hal, men med de løbende ændrede retningslinjer for forsamlinger, og indkaldelsen som i følge vedtægterne skal være ude 4 uger før, er det ikke muligt. Vi er endt med denne beslutning, på grund af de løbende ændringer for retningsliner for forsamlinger og det øgede smittetryk.

Bestyrelsens beslutning er en udsættelse indtil til 24. juli år 2021.

Den 24. juli 2021 vil der blive afholdt to generalforsamlinger i forlængelse af hinanden.

Del 1 - afholdelse af de nødvendigste punkter fra generalforsamlingen 2020 som blev udsat. Valg af formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem, regnskab/budget samt kontingent for 2021.

Del 2 - afholdelse af den ordinære generalforsamling for 2021.

Bestyrelsen er bekendt med, at vi ikke kan fortage nye beslutninger omkring store udgifter for foreningen i udsættelsesperioden. Vejarbejder fortsætter som tidligere besluttet.

Bestyrelsen er villig til at fortsætte som hidtil indtil valget under Del 1 i år 2021, og der vil blive fremsendt et ”novemberbrev” fra formanden som vanligt, dog kun på mail.
HUSK derfor at oplyse jeres mailadresse til os, hvis I har en sådan.

Har du et punkt, du gerne ville have haft behandlet på generalforsamlingen 2020, er du velkommen til at fremsende det til bestyrelse. Vi vil så vurdere, om det er et punkt, vi kan hjælpe dig med uden en afstemning.

Bestyrelsen ser frem til at Covid 19 snart er på retur, så vi alle kan få vores normale hverdag tilbage.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen af Gedesby Østre Strand Grundejerforening

Formand Vivian Jensen,
Kasserer Eivind Dalsgaard, Næstformand Netti S. Nielsen, Bestyrelsesmedlem Lars Olsen, Supplerende bestyrelsesmedlem Poul Erik Styrk, Suppleant Thomas Mikkelsen