Rensningsanlæg bliver til pumper

 

Opstart pumpestationer

02.10.2019  ( her vil der være grave aktivitet på renseanlægget. Jord bliver på anlæg og skal ikke køres væk )

Pumpestation / trykledning færdig                  03.03.2020.

Nedrivning af bygninger beton bassiner        02.10.2020.