Beskæring ud til sti

Bestyrelsen gennemgår alle stier i området for at få et overblik over, hvor der er mangler.

Alle grundejere, der har en matrikel ud til sti, skal efter kommunens gældende regler beskære ind til skel og med en fri højde på 275 cm.

Er der mangler får grundejeren et varsels brev fra kommunen med en anført tidsfrist.