Årsmøde i digelaget

Kære alle


Husk at der årsmøde i digelaget søndag d. 16. Juni på Højskolen i Marielyst


https://www.detfalsterskedigelag.dk/aarsmoeder/aarsmoede-2024-bliver-afholdt-soendag-16-juni-kl-10/