Medlemsgrundlag

Som tidligere oplyst i formandens nyhedsbrev i november 2018 har bestyrelsen arbejdet med at fremskaffe dokumentation for medlemsgrundlaget for vores grundejerforening, dvs. hvor mange matrikler har tinglyste servitutter om medlemspligt af den stedlige grundejerforening.

Arbejdet er nu afsluttet og vi kan konstatere, at ud af områdets 1.106 matrikler er de 943 pligtige medlemmer af grundejerforeningen. Af de resterende 163 matrikler er 153 registreret som frivillige medlemmer, der betaler grundejerforenings kontingent.

Grundejerforeningen ændrer hermed karakter fra at  have virket som en frivillig interesse organisation til at fungere som en obligatorisk forening med de rettigheder og forpligtelser, som det nu medfører.

Med baggrund i denne nye situation vil bestyrelsen - for at reducere det tidskrævende arbejde med at rykke for ubetalt kontingent - fra førstkommende kontingent opkrævning introducere strammere betalingsregler.

Ved overskridelse af betalingsfristen vil der blive pålagt et rykkergebyr og ved fortsat manglende betaling vil det skyldige beløb blive overdraget til retslig inkasso samt evt. indberetning til RKI. Grundejerforeningens bestyrelse fastlægger og opkræver rykkergebyret.

Du kan se, om din matrikel har medlemspligt ved at logge ind på medlemsportalen her på vores hjemmeside.