Generalforsamling for 2017 blev afholdt

 i Gedesby forsamlingshus FREMTIDEN

lørdag den 29. juli 2017 kl. 10:00.

Referatet bliver snarest lagt ind på hjemmesiden.